Bijeenkomst nieuwe ingezetenen

Woensdag 21 november was er op het Gemeentekantoor een informatiebijeenkomst voor nieuwe Wassenaarse ingezetenen. Op deze avond stelden Burgemeester en Wethouders zich voor, was er aandacht voor historisch Wassenaar en konden de nieuwe ingezetenen kennis maken met de winkeliers, de vrijwilligerscentrale, brandweer, politie én voor het derde achtereenvolgende jaar met de sport!
Twee bestuursleden van het Wassenaars Sportcontact verstrekten informatie over alle mogelijkheden van sporten in Wassenaar. Veel sportverenigingen hebben een bijdrage geleverd aan een door het sportcontact samengesteld informatieboekje. Van de ruim 100 aanwezigen waren er velen geïnteresseerd. Ook de Engelstalige versie van het boekje ging grif van de hand.