Golf – KHG&CC

De Haagsche Golf & Country Club werd opgericht in 1893 op Landgoed Clingendael te Den Haag en is de oudste club van Nederland. Het was in die jaren een 9 holes baan. In 1924 werd uitgebreid naar 18 holes.
In januari 1943 werd de baan gevorderd door de Duitsers. In december 1943 werd het prachtige clubhuis gebombardeerd en verwoest.
In 1947 vond  de Haagsche een nieuwe locatie op het terrein van landgoed de Wildhoeve aan de Groot Haesebroekseweg te Wassenaar. Bij de aanleg van de baan naar ontwerp van  de golfarchitecten Harry Colt en Hugh Alison is het golvende duinlandschap gehandhaafd waardoor een zeer natuurlijke omgeving is blijven bestaan.
Elke hole biedt een geheel ander uitzicht en is telkens een nieuw verrassende uitdaging.

Bij het honderdjarig bestaan van de Vereniging in 1993 werd het predicaat Koninklijke verleend.
In 2014 en 2015 werd de KHG&CC tot mooiste baan van Nederland verkozen.
In 2015 kwam de KHG&CC voor het eerst in de Top 100 mooiste banen ter wereld op de 92ste plaats.
De KHG&CC is een club met een bloeiend verenigingsleven. Er zijn ca. 1250 golfspelende leden en 250 countryclubleden, waarvoor wedstrijden en evenementen worden georganiseerd.
De vereniging heeft ca. 30 commissies o.l.v. het bestuur waarin leden vrijwillig een bijdrage leveren aan het clubleven en het goed functioneren van deze commissies. Commissies zijn o.a. de Wedstrijd- en Handicap Commissie,  Dames-, Jeugd-, Terrein-, Tennis-, Bridge-, Evenementen- en Technische Competitie commissie. 

Het clubblad Approach verschijnt 6 keer per jaar.
Het secretariaat fungeert als spil voor bestuur, commissies en leden.   

Op de KHG&CC ligt de nadruk op het golfspel. Binnen Nederland speelt de KHG&CC een actieve rol, ook op het gebied van Top golf. Er nemen 26 competitie teams (waarvan 3 jeugd) deel aan de landelijke NGF competitie.
Op 18 juli 2002 werd het clubhuis grotendeels verwoest door brand. De KHG&CC beschikt na de herbouw over een prachtig clubhuis dat aan de eisen van de huidige tijd voldoet.

Informatie over de procedure om lid te worden is op de website (www.khgcc.nl) van de vereniging  te vinden.