Gehandicaptensport

In de gemeente Wassenaar is in het verleden het initiatief genomen tot het oprichten van een fonds ter bevordering van de gehandicaptensport.

Na het opheffen van dit fonds zijn de financiën overgedragen aan het Wassenaars Sportcontact. Het doel is om de financiën te gebruiken voor de ondersteuning van de gehandicaptensport. Het Wassenaars sportcontact heeft in het verleden in dit kader bijvoorbeeld het paardrijden door gehandicapten financieel ondersteund. Ook individuele sporters kunnen een beroep doen op financiele ondersteuning vanuit dit fonds.

Er zijn geen criteria geformuleerd en elk verzoek wordt afzonderlijk door het bestuur bezien.

Meer info kunt u verkrijgen door een e-mail te sturen naar het bestuur.