Koningin Emma


PV Koningin Emma is een Wassenaarse paardensportvereniging die in 2014 haar 80-jarig bestaan vierde. De vereniging slaat een brug tussen de ruiter met een eigen pony of paard en de landelijke Paardensportbond KNHS. De rijvereniging bestaat uit ca. 120 leden: volwassenen- en jeugdleden.

Bij het hebben van een eigen paard of pony moeten naast verzorging, stalling en voeding ook de lessen en eventuele wedstrijdlicenties geregeld worden. Onze vereniging voorziet en bemiddelt in deze behoeften door het aanbieden van diverse soorten lessen op verschillende locaties in Wassenaar en door contact met de KNHS. Wij richten ons daarmee met name op de recreatieve ruiter en ruiters in de basiswedstrijdsport. Onze vereniging geeft onderricht zonder winstoogmerk waardoor wij onze lesgelden laag kunnen houden. Voor de meest recente contributies en lesgelden verwijzen wij graag naar onze website
www.koningin-emma.nl.

Onze rijbaan “De Akker-Santhorst” is een prachtig terrein, gelegen midden in het bos aan de Papeweg en is goed en veilig te bereiken met trailer of te paard. De rijbaan wordt regelmatig onderhouden en is door goede verlichting en de beregenings-installatie vrijwel het hele jaar door te gebruiken door onze leden.

Paardrijden is een individuele sport, maar juist
om ook het sociale aspect te versterken worden er door onze vereniging allerlei plaatselijke en regio gebonden evenementen georganiseerd. Om enkele regelmatig door ons georganiseerde evenementen te noemen: onderlinge wedstrijden, georganiseerde buitenritten, het ringsteken tijdens de Wassenaarse Oranjefeesten, de jaarlijkse
Ruiteravond met toneel en feestavond, NLdoet en bijvoorbeeld een BBQ voor leden en hun partners. Ook organiseert onze vereniging de Samengestelde Wedstrijden in de Vlietlanden waar verschillende landelijke kampioenschappen worden verreden. En verder: in- en uitgeleide van burgemeesters en optredens bij plaatselijke vieringen!

Onze vereniging geniet een brede belangstelling en waardering bij zowel de plaatselijke samenleving als het gemeentebestuur. Hierdoor is er sprake van een actieve vereniging, zowel binnen als buiten de verenigingskaders.

Mocht uw interesse gewekt zijn of mocht u nog meer informatie zoeken dan verwijzen wij u graag naar onze website www.koningin-emma.nl
voor meer informatie of aanmelden.
Het bestuur hoopt van harte u te mogen verwelkomen als lid van onze gezellige vereniging, of als toeschouwer / deelnemer bij één van onze vele activiteiten!