Alle berichten van marco

Aan: het College van B en W van de gemeente Wassenaar

Wassenaar, 4 september 2014

Geacht college,

Namens alle sportverenigingen, aangesloten bij het Wassenaars Sport Contact, brengt het bestuur van het WSC graag een aantal beleidsonderdelen over het sportbeleid onder de aandacht van het college van B en W en de politieke partijen, vertegenwoordigd in de Wassenaarse raad. Het betreft hier vooral de door ons zeer gewenste herinvoering van de jeugdsubsidie voor leden van sportclubs, de aanleg van kunstgrasvelden en het samen ontwikkelen van een sportbeleid voor de gemeente Wassenaar. Lees verder Aan: het College van B en W van de gemeente Wassenaar