Doelstelling

Het Wassenaars Sportcontact is opgericht op 1 maart 1953 en heeft als doel de samenwerking tussen de Wassenaarse sportverenigingen te bevorderen. Het Wassenaars Sportcontact geeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wassenaar gevraagd en ongevraagd advies. In het voor- en najaar vergadert het Wassenaars Sportcontact. In deze vergaderingen worden actuele onderwerpen besproken die de Wassenaarse Sport raken. Voorbeelden zijn het accommodatie- en subsidiebeleid van de gemeente Wassenaar maar ook projecten die met subsidie van de Rijksoverheid worden gesteund zoals recentelijk het project ‘ Hart voor sport” om het bewegen van de schooljeugd te bevorderen en het project ‘ Actief leven’ met eenzelfde doelstelling maar dan gericht op 55 + ers. In de vergaderingen komen regelmatig plaatselijke initiatiefnemers van sportactiviteiten hun plannen toelichten. Het ligt in de ambitie van het Wassenaars Sportcontact om een brugfunctie te vervullen tussen sportverenigingen, scholen, het jeugd- en jongerenwerk, belangenverenigingen van ouderen zoals het WOB en de Wassenaarse Vrijwilligerscentrale. Het Wassenaars Sportcontact heeft in 2008 de taken overgenomen van de Wassenaarse gehandicaptensport en beheert het geld van deze stichting. Tot slot maakte een deel van het bestuur van het Wassenaars Sportcontact deel uit van het comité Wassenaarse sportverkiezingen. In 2010 is dit geëvalueerd. De nieuwe opzet voor de huldiging van de Wassenaarse sporters is nu nog niet bekend.

Bestuur
Het zal niet verbazen dat het bestuur van het Wassenaars Sportcontact veelal bestaat uit personen afkomstig uit de Wassenaarse sportverenigingen maar dit is uiteraard geen voorwaarde. Het bestuur wordt in beginsel wel zo samengesteld dat een evenwichtige verdeling bestaat tussen vertegenwoordigers van de veld-zaal-natte(zwem)sporten.

Thans bestaat het bestuur uit:
  Jan Pieter Becker – Voorzitter
  Sabine van Leeuwen – Secretaris
john   John Spring in ’t Veld – Penningmeester / Zaalsporten
hcw   Herman Wassenaar – Natte Sporten
betty   Berry Vrijburg – Vice Voorzitter / Veldsporten
  Ad Riem – Veldsporten (Blauw Zwart)

Een gedachte over “Doelstelling

Reacties zijn gesloten.